513 толгой малыг хотоос гаргажээ.

  Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа малыг хотоос гаргах хяналт шалгалтын мөрөөр хийх ажлыг эрчимжүүлж, 05 дугаар сарын 15-ны байдлаар 13 өрхийн 513 толгой малыг хотоос гаргаад байна.
Сумын хэмжээнд 42684 эх мал төллөхөөс 56.4 хувь буюу 27000 эх  мал төллөж, 100 эхээс 99 төл бойжуулаад байна. Одоогийн байдлаар 94 том мал хорогдсон нь оны эхний нийт малын 0,09 хувийг эзэлж байна.

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

Сэтгэгдэл бичих

.