Багшлахуйн менежмент багшийн хөгжил сургалт

Монгол улсын боловсролын их сургуулийн “Боловсролын удирдахуйн профессорын баг”-тай хамтран боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд зохион байгуулах  “Багшлахуйн менежмент багшийн хөгжил”  сургалтыг 2014 оны 05 дугаар сарын 10-12-ны хооронд сургууль, цэцэрлэгийн нийт 116 багш, удирдах ажилтнуудыг хамруулан 3 хоногийн сургалтыг Дорнод дээд сургуулийн байранд зохион байгууллаа. Энэ ажлыг зохион байгуулахад сумын Засаг даргын А/170 дугаар захирамжаар 744000 төгрөг зарцуулав.

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

Сэтгэгдэл бичих

.