Зарим тендерүүдийг зарлалаа.

Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014 оны хөрөнгө оруулалтаар “Гэр хороолол болон орон сууцны дунд цамхагт гэрэлтүүлэг тавих”, “8 дугаар багийн хог тээврийн автомашин нийлүүлэх”, “5 дугаар багийн труба авах зорилгоор ухсан нүхийг булах” зэрэг ажлуудын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерүүдийг зарлаж, тендерийн урилгыг шаардлага хангасан 3 аж ахуй нэгжүүдэд хүргүүлэн, худалдан авах ажиллагааны албаны цахим хуудас, сумын цахим хуудаст байршуулав.

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

Сэтгэгдэл бичих

.