Тендерийн ажлууд зарлагдаж байна.

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 2014 оны төлөвлөгөөний дагуу “Хотын төв зам дагуу явган хүний зам тавих”, “Хотын төв замын дагуу автобусны буудал байгуулах”, ”Орон сууцны хороололд явах хог тээврийн тусгай зориулалтын автомашин нийлүүлэх” ажлуудыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг нээлттэйгээр, ”Гэр хорооллын болон орон сууцны дундах шороон замыг засварлах, хусалт, арчлалт хийх”, “Гэр хорооллын хаягжуулалт”, “Бөмбөгдөлтийн хөшөөний тохижилт”, “3, 4, 6 дугаар багт хүүхдийн тоглоомын болон чийрэгжүүлэх талбай байгуулах”, “Гүний худаг”, “Сургуулийн дотуур байр, орон сууцны байруудын бохирын коллектор шугам хоолой угсрах”, “Орон сууцны 22, 23, 25, 21 байрны 2, 3 дугаар орц, 35, 36, 37, 38, 39 байрны дежурын өрөөний засвар”-ын ажлуудын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерүүдийг зарлаж, хуулийн дагуу урилгыг сонин хэвлэл, аймгийн Худалдан авах ажиллагааны сумын цахим хуудаст байршуулсан.

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

Сэтгэгдэл бичих

.