Сургууль, цэцэрлэгүүд дасгал хөдөлгөөн хийж хэвшиж байна

Сумын Засаг даргын “Хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажиллах тухай” А/348 захирамж, “Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийт сургууль, цэцэрлэгийн багш, сурагчид дасгал хөдөлгөөнөө хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэж хэвшээд байна.

Slide1

Тус арга хэмжээнд хяналт тавих зорилгоор Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтнүүд, багуудын ажлын алба хамтран 2014 оны 09 дүгээр сарын 30, 10 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд Хэрлэн сумын сургууль, цэцэрлэгүүдэд ажиллалаа. Сургууль, цэцэрлэгүүд үдийн өмнө болон үдээс хойш дасгал, хөдөлгөөнийг тогтмол хийж хэвшсэн мэдээтэй байна.

Slide2

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

Сэтгэгдэл бичих

.