Тэжээвэр нохойг пайзжуулна

nohoi paizХэрлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор гэрийн тэжээвэр нэг нохойны жилийн татвар 6000 төгрөг байхаар тогтоож, тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд иргэдийн эзэмшлийн нохойг пайзжуулж, гэрчилгээжүүлэх ажлыг эхлээд байна. Эхний ээлжинд 1000 нохойны пайз, гэрчилгээг багийн ажлын албадад хүлээлгэн өгөөд байна.

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

Сэтгэгдэл бичих

.