Сурагчдын дасгал хөдөлгөөнийг хэвшүүлнэ.

 “Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 2014-2015 оны хичээлийн жилд сумын Засаг даргын 2014 оны А/348 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн суралцагч, хүүхдүүдэд өглөө бүр дасгал хөдөлгөөн хийлгэж хэвшүүлэх, 2014 оны 10 дугаар сарын 01-нээс багш, ажилчдыг жигд хувцастай болгох, хүүхдүүдийн хувцаслалт, эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад анхаарах асуудлыг танилцуулж, сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагуудад үүрэг чиглэл өгөх ажлыг зохион байгууллаа.

Энэхүү захирамж гарснаар сургууль бүр сурагчдын гимнастикийн дасгалыг өглөө, өдөр, орой гэсэн байдлаар 2014 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн хийн хэвшихээр болсон байна.

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

Сэтгэгдэл бичих

.