“Хүүхдийн төлөө ЗА” challange зарлалаа

Хэрлэн сумын 2-р цэцэрлэгийн эцэг эхийн зөвлөл санаачлан “Хүүхдийн төлөө ЗА” challange зарлалаа. Тус ажлынхаа хүрээнд эцэг эхийн зөвлөл цэцэрлэгт хүүхдийн тоглоом муу дутмаг байгаа тул эцэг эхчүүд мөнгө цуглуулан өөрсдийн хөрөнгөөр бие тамирын хэрэгслүүр болон тоглоомнууд авч тус цэцэрлэгт өгч бяцхан үрсээ баярлуулав.
Мөн challange-ийн хүрээнд дараагийн байгууллагаар 5-р цэцэрлэгийн дуудсан байна.

5 4 3 2 1

Polls

Sorry, there are no polls available at the moment.

Сэтгэгдэл бичих

.