Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх нь Хан-Уул сургуулийн эрхэм зорилго

Тавдугаар сарын 15-ны өдөр Хэрлэн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга “Хан-Уул” цогцолбор сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Монгол улсын хэмжээнд 40 ерөнхий боловсролын лаборатори сургууль байдгийн нэг нь “Хан-Уул” цогцолбор сургууль. Уг цогцолбор сургуулийн харъяанд зургаан настны, бага сургууль, ахлах сургууль, албан бус сургалтын төв гэсэн дөрвөн сургууль үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Бага сургуульд хоёроос тавдугаар ангийн […]