Хэрлэн сумын ЗДТГ-ын шуурхай хуралдааны тэмдэглэл

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН “ШУУРХАЙ” ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС 2014 оны 11 сарын 10                                                                            Дугаар 37                                                                                                                        Хэрлэн сум Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын “Шуурхай” хуралдааны тэмдэглэлээс:            Нэг: Засаг дарга П.Мөнхтөр, Засаг даргын орлогч Т.Энхтөр, Тамгын газрын дарга Б.Хасархүү, Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн дарга Л.Эрдэнэ нар аймгийн удирдах ажилтнуудын […]

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН “ШУУРХАЙ” ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛЭЭС   2014 оны 01 сарын 07                Дугаар 01                                         Хэрлэн сум Хэрлэн сумын төсвийн  болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдах ажилтны “Шуурхай”  хуралдааны тэмдэглэлээс: Нэг: Засаг дарга Ж.Энхцэцэг аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай хуралдааны мэдээлэл, сумын 2013 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал […]

Дэлгэрэнгүй

  Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа малыг хотоос гаргах хяналт шалгалтын мөрөөр хийх ажлыг эрчимжүүлж, 05 дугаар сарын 15-ны байдлаар 13 өрхийн 513 толгой малыг хотоос гаргаад байна. Сумын хэмжээнд 42684 эх мал төллөхөөс 56.4 хувь буюу 27000 эх  мал төллөж, 100 эхээс 99 төл бойжуулаад байна. Одоогийн байдлаар 94 том мал хорогдсон […]

Дэлгэрэнгүй