Хэрлэн сумын 1-р багийн иргэдийн Нийтийн Хурал болж өнгөрлөө

2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр 12:00 цагт 1 дүгээр багийн иргэдийн Нийтийн Хурал хуралдаж 85 хувийн саналаар Ш.Ёл ИНХ-ын даргаар сонгогдож, 65 хувийн саналаар Р.Энхцэцэг багийн Засаг даргаар тус тус сонгогдлоо.                        

 Хэрлэн сумын Засаг дарга бөгөөд Чойбалсан хотын захирагч П.Мөнхтөрийн санаачилгаар “Чойбалсан хотод ирэх жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх” зорилтот жилийн хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Уг хэлэлцүүлэгт төрийн болон хувийн байгууллагууд оролцож, Чойбалсан хотод ирэх жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх, тэдэнд стандартын шаардлага хангасан тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх, байр орон сууц, зочид буудал, жуулчны баазын үйлчилгээний чанар, зэрэглэлийг хэрхэн сайжруулах […]

Дэлгэрэнгүй