“Чойбалсан хотод ирэх жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх нь” хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна

 Хэрлэн сумын Засаг дарга бөгөөд Чойбалсан хотын захирагч П.Мөнхтөрийн санаачилгаар “Чойбалсан хотод ирэх жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх” зорилтот жилийн хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Уг хэлэлцүүлэгт төрийн болон хувийн байгууллагууд оролцож, Чойбалсан хотод ирэх жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх, тэдэнд стандартын шаардлага хангасан тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх, байр орон сууц, зочид буудал, жуулчны баазын үйлчилгээний чанар, зэрэглэлийг хэрхэн сайжруулах […]

Хэрлэн сумын ИТХ-ын дарга Б.Батбаяр, хурлын ажлын албаны дарга Т.Болд нар Чойбалсан хотын баруун талын сургууль, цэцэрлэгүүдийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил, сумын Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавиж, үйл ажиллагаатай танилцлаа. Хэрлэн сумын хоёрдугаар сургуулийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил хангагдсан үйл ажиллагаа жигд явагдаж байна. Тус сургууль сумын Засаг даргын захирамжийн дагуу хүүхдүүдийн дулаан хувцаслалтад тогтмол хяналт […]

Дэлгэрэнгүй