2015 оны төсвийн хуулийг хэлэлцэнэ.

Сангийн яамны төвшинд Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хуулийн төслийг боловсруулж үндсэндээ дуусч байгаа бөгөөд ирэх долоо хоногт Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр төлөвлөжээ. Тодруулбал, есдүгээр сарын 15-ны Засгийн газрын хуралдаанаар 2015 оны төсвийн хуулийн төслийг хэлэлцүүлэх юм байна. Харин төсвийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэх хугацааг ирэх аравдугаар сарын 15-ны дотор хэмээн тооцжээ.

Сумын төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014 оны хөрөнгө оруулалтаар бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлын хүрээнд сумын Засаг даргын захирамжаар 3 Үнэлгээний хороо байгууллаа. Үнэлгээний хороод байгуулагдсанаар суманд зарлагдаж буй тендерийн ажлыг зарлаж, зохион байгуулах, шалгаруулах боломж нээгдэж байгаа юм. Одоогийн байдлаар үнэлгээний хороод хөрөнгө оруулалтын ажлуудын тендерийн баримт бичиг боловсруулах ажлыг хийж […]

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан улсын төсөв болон аймаг, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр хийгдэх бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг хэрхэн үр дүнтэй зохион байгуулах, төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог хангах талаар зохион байгуулагдсан хэлэлцүүлэгт сумын удирдлагууд болон Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтнүүд оролцлоо. Сумын төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2014 оны […]

Дэлгэрэнгүй