Хэрлэн сумын ИТХ-ын Бодлогын хороод

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1, дахь заалтыг үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хоёрдугаар хуралдаанаас сумын ИТХ-ын бодлогын хороодын үйл ажиллагааны чиглэл, дарга гишүүдийн бүрэлдэхүүнийг баталсан юм. Бодлогын хороодын ажлын чиг үүрэгт тусгагдсан асуудлаар ажлын төлөвлөгөө, удирдамж, чиглэл боловсруулан ажиллаж, биелэлтийг сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн болон ээлжит хуралдаанд танилцуулна. Бодлогын хороод шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд идэвхи, санаачлагатай оролцож ажллахыг сумын ИТХ-ын хоёрдугаар хуралдааны тогтоолоор бодлогын хороодын дарга, гишүүдэд үүрэг болгожээ.

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бодлогын хороодын дарга, гишүүдийн бүрэлдэхүүнд

Нэг. Хууль эрхзүй, гадаад харилцаа, нийгмийн дэг журмын бодлогын хороо

       Дарга:   М.Энхтуяа

       Гишүүд: Б.Цог

Б.Оюун-Эрдэнэ

                        Н.Хүрэлбаатар

                        Э.Ундармаа

Хоёр. Нийгмийн бодлогын хороо

            Дарга:   Б.Оюун-Эрдэнэ

            Гишүүд: Д.Энхтуяа

                            Б.Оюундэлгэр

                            Б.Батзул

                            Т.Даваасүрэн

                            А.Нарангэрэл

                            А.Энхтуяа

Гурав. Тасав санхүү, эдийн засгийн бодлогын хороо

            Дарга: С.Төмөрхуяг

            Гишүүд: Л.Нарангэрэл

                           С.Цэцгээ

                           Т.Энхтөр

                           Т.Даш-Эрдэнэ

                           Б.Батзул

                           Э.Адъяа

Дөрөв. Хүнс хөдөө аж ахуйн бодлогын хороо

            Дарга:    Г.Энхээ

            Гишүүд: Л.Нарангэрэл

                            С.Цэцгээ

                            Б.Цог

                            А.Болд

                            Ц.Батбаатар

                            Г.Арсланбаатар

            Тав. Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хороо

            Дарга:    Ц.Сүхбаатар

            Гишүүд: Г.Энхээ

                            Ч.Болор-Эрдэнэ

                            Б.Оюунтунгалаг

                            П.Оюундэлгэр

                            Ц.Соёлмаа

                            Г.Арсланбаатар

            Зургаа. Баягаль орчны бодлогын хороо

            Дарга: Т.Энхтөр

            Гишүүд: Д.Энхтуяа

                            О.Ганхуяг

                            О.Гилжинтэй

                            Г.Баянсайхан

                            Л.Орхон

                            Ц.Сүхбаатар