ИТХ-ын ажлын алба

Хэрлэн сумын ажлын алба нь дараах бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

1. Ажлын албаны дарга Т.Болд /ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга/

2. Ажлын албаны ажилтан С.Мөнхтуяа

3. Өмчийн ажилтан Г.Энхээ

4. “Чойбалсан иргэний танхим”-ын ажилтан Б.Одмаа